• Vítajte v Dako Accounting & Consulting
  • postmaster@dako-sk.sk
  • + 421 34 65 95 596

Vedenie účtovníctva

family

Vedenie účtovníctva

Ponúkame Vám komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva v zmysle platnej legislatívy. Vedenie daňovej evidencie k dani z pridanej hodnoty, Vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku a evidencie odpisov, Priebežné vyhodnocovanie daňového základu, Vypracovanie účtovnej závierky a daňového priznania.