• Vítajte v Dako Accounting & Consulting
  • postmaster@dako-sk.sk
  • + 421 34 65 95 596

Likvidácia obchodnej spoločnosti

family

Likvidácia obchodnej spoločnosti

Likvidácia obchodnej spoločnosti je veľmi náročný proces, ktorý úzko súvisí s vedením účtovníctva a s daňami. Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme zlikvidovať Vašu spoločnosť bez starostí.