• Vítajte v Dako Accounting & Consulting
  • postmaster@dako-sk.sk
  • + 421 34 65 95 596

Mzdy a personalistika

family

Mzdy a personalistika

Ponúkame Vám komplexné spracovanie miezd a mzdovej agendy v zmysle platnej legislatívy. Spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, Zasielanie mesačných výkazov elektronicky na portál SP a ZP, Zasielanie mesačných prehľadov a ročného hlásenia elektronicky na finančnú správu, Vyhotovenie a elektronické zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia, Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov prostredníctvom elektronickej podateľne, Vyhotovenie pracovných zmlúv a dokladov potrebných k ukončeniu pracovného pomeru.